menu

Reference

HOSPITAL MANAGEMENT

1. ročník konference pořádané Fakultní nemocnicí Olomouc, která proběhla pod záštitou ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA a ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv PharmDr. Zdeňka Blahuty. Účastníci mohli načerpat nové informace a inspiraci, jak uspět v turbulentním prostředí farmaceutického businessu a českého zdravotnictví.

XXIV. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP

V rámci konference pořádané Fakultní nemocnicí Olomouc proběhly nejen odborné semináře, ale také přímé přenosy z centrálních operačních sálů FN Olomouc.

UP BUSINESS CAMP 2015

Koncept UP Business Camp je založen na cíli a chuti být na cestě k úspěšnému podnikání. V neformální náladě konference přináší inspiraci, vzdělání a propojení podnikavců ve všech existujících či zatím ještě neexistujících oborech.

STANDARDY V RÁMCI STRAVOVACÍCH SLUŽEB EU A CZ

Program jubilejního 10. ročníku konference zahrnoval odborné prezentace na téma inteligentního řešení systémů a standardních procesů v potravinářství a gastronomii, ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti potravin.

NOVINKY V ASISTOVANÉ REPRODUKCI

Odborný seminář Centra asistované reprodukce Porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

HR KOMPAS

Bojujete s konkurencí o talenty? Snažíte se nastavit ideální způsob řízení kompetencí? Chtějí po Vás šéfové strategii, ačkoliv Vám hoří operativa za zády? Procesy jsou pro Vás nutné zlo, ale fandíte moderním technologiím? Na tyto otázky odpovídala konference HR KOMPAS.

KONFERENCE MĚSTA S DOBROU ADRESOU

Na konferenci jste se mohli dozvědět:

  • Proč Dánové nehovoří o udržitelnosti, ale o ekonomických a chytrých řešeních?
  • Co znamená dobrá adresa v podobě města Olomouc?
  • Proč zatím v Česku nefungují plány městské mobility?
  • Jak může být výuka městské mobility zahrnuta do školních vzdělávacích programů?
  • Jaká jsou omezení v oblasti legislativy?
  • Jak pracovat s marketingovými kampaněmi při podpoře aktivní mobility?
  • Jak vytvářet město s dobrou adresou krok za krokem?

Na organizaci konference se podílel Olomoucký kraj, Národní síť zdravých měst, Tým silniční bezpečnosti, Fakultní nemocnice Olomouc, Velvyslanectví Dánska, Asociace nemocnic ČR, CIVINET Česká a Slovenská republika, Státní fond dopravní infrastruktury, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. a Svaz měst a obcí ČR.

FÓRUM CESTOVNÍHO RUCHU

Institut turismu agentury CzechTourism ve spolupráci s Digital Tourism Think Tank a dalšími předními experty přinesl na fórum sérii přednášek a workshopů zaměřených na téma "Digitální marketing". Na organizaci se velkou měrou podílelo také Sdružení cestovního ruchu Střední Morava.