menu

17.-18.5.2018 14. olomoucké neuroimunologické sypozium s mezinárodní účastí

17. května 2018

Arcibiskupský palác

9.30 – 11.30 Společná schůze výboru SKNIL ČNS ČLS JEP a vedoucích Center pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění – RS center

11.30 – 12.00 Pracovní oběd

12.00 – 14.00 Advisory Board spol. Merck: „Mavenclad - léčba pacientů s vysoce aktivní RS v klinické praxi v ČR“

14.00 – 14.30 Satelitní sympozium společnosti Novartis

14.30 – 15.00 Satelitní sympozium společnosti Genzyme

15.00 – 15.45 Satelitní sympozium společnosti Roche

15.45 – 16.30 Satelitní sympozium společnosti Biogen

16.30 – 17.00 Přestávka

 

Arcibiskupský palác

17.00 Zahájení sympozia
Mareš J.
předseda sympozia

Plenary Session
Chairs: Horáková D., Štourač P.

17.10 Hartung H.-P. (Duesseldorf, DE)
17.50 Lassmann H. (Vienna, AUT)
18.30 Sørensen S. P. (Copenhagen, DK)

 

Restaurant Podkova

19.30 Welcome Reception

 

18. května 2018

Arcibiskupský palác

8.00 Sesterská sekce
Předsedající: Řeháková P., Kalandrová L.

8.00 Účelná fyzioterapie při RS
Pudilová V., Špisar L. (Olomouc, CZ)
8.15 Analýza mozkomíšního moku
Bučilová K., Sklenářová J. (Olomouc, CZ)
8.30 DMD 2. linie - riziko vs. benefit
Kalandrová L., Košťálková M. (Olomouc, CZ)
8.45 Rozšíření nabídky DMD preparátů v ČR v roce 2018
Řeháková P. (Olomouc, CZ)

9.00 – 9.20 Přestávka

9.20 – 10.00 Neurokazuistiky
Předsedající: Štětkářová I., Horáková D.

9.20 LGI-1 autoimunitní encefalitida u chronické alkoholičky
Štětkářová I., Mikulenka P., Vaško P., Peisker T.
9.40 Paroxysmální symptomy jako (první) příznak RS
Medová E., Štětkářová I.

10.00 – 11.30 Likvoro-imunologická sekce
Předsedající: Stejskal D., Zeman D.

10.00 Laboratorní diagnostika pomocí miRNA v neurologii
Stejskal D. (Ostrava, CZ)
10.15 Stanovení interleukinů u roztroušené sklerózy
Matejčíková Z., Mareš J. (Olomouc, CZ)
10.30 Detekce intrathekální protilátkové odpovědi u roztroušené sklerózy – kontroverze a perspektivy
Zeman D., Kušnierová P., Hradílek P., Čábal M., Dlouhý O., Cisariková M., Zapletalová O. (Ostrava, CZ)
10.45 Likvorové biomarkery tkáňového poškození u roztroušené sklerózy
Kušnierová P., Zeman D., Hradílek P., Čábal M., Zapletalová O. (Ostrava, CZ)
11.00 Přínos stanovení volných lehkých řetězců kappa v likvoru pro diagnostiku intrathekální protilátkové odpovědi
Čermáková Z. (Brno, CZ)
11.15 Laboratorní metodiky stanovení průkazu likvorey
Gottwaldová J. (Brno, CZ)

11.30 – 12.10 Oběd

12.10 Vliv perorálního kladribinu na složky imunitního systému u pacientů s RS
Přednáška podpořena spol. Merck
Thon V. (Brno, CZ)

12.30 – 13.30 Kontroverze – účinnost vs. bezpečnost terapie roztroušené sklerózy
Interaktivní přednáškový blok podpořen spol. Teva
Arbitr: Vachová M.

12.30 Účinnost léčby roztroušené sklerózy
Peterka M. (Plzeň, CZ)

13.00 Bezpečnost léčby roztroušené sklerózy
Vališ M. (Hradec Králové, CZ)

13.30 – 15.30 Konference Nadačního fondu IMPULS

15.30 Ukončení XIV. olomouckého neuroimunologického sympozia